Preview Mode Links will not work in preview mode

Snöpodden

Apr 27, 2018

Häng med i första specialavsnittet av Snöpodden.

Specialavsnitten av Snöpodden är tänkta att vara en liten extra karamell där du möter personer som på ett eller annat sätt är delaktiga i vårt arbete för att bli en så bra och framgångsrik organisation som möjligt. 

I dagens avsnitt möter du Fredrik...