Preview Mode Links will not work in preview mode

Snöpodden


Apr 27, 2018

Häng med i första specialavsnittet av Snöpodden.

Specialavsnitten av Snöpodden är tänkta att vara en liten extra karamell där du möter personer som på ett eller annat sätt är delaktiga i vårt arbete för att bli en så bra och framgångsrik organisation som möjligt. 

I dagens avsnitt möter du Fredrik Andersson som är Team Manager för Svenska Kocklandslaget. 

Vi pratar om hållbarhet och hur vi som konsumenter kan tänka kring vad vi stoppar i oss och vilken skillnad vi kan göra genom små förändringar. 

Fredrik berättar om hur Kocklandslaget tänker kring hållbarhet i köket samtidigt som han ger dig sina bästa enkla tips på hur du kan göra en liten förändring som kan ge stort resultat.

Svenska Kocklandslaget är en partner med Ski Team Sweden Alpine och deras kunskap kommer bli en naturlig del av våra atleters framgång.

#SkiEcoSwe